Klienci naszej drukarni czasami mają problemy z odpowiednim przygotowaniem pliku ze swoją pracą dyplomową do druku i oprawy. Poniżej przedstawiamy kilka związanych z tym tematem odpowiedzi.

Druk pracy dyplomowej: licencjackiej, magisterskiej, inżynierskiej, doktorskiej

Pliki do drukarni cyfrowej najlepiej dostarczyć w formie pliku PDF.  Format PDF (Portable Document Format) to branżowy standard w branży drukarskiej. Można go otrzymać z dowolnego współczesnego programu do edycji tekstu (t.j. Microsoft Word, OpenOffice Write, Apple Pages, Dokumenty Google, itd.).

Format PDF gwarantuje, że Twoja praca po wydruku będzie wyglądała identycznie jak na Twoim ekranie. W przypadku innych formatów może nie zgadzać się podział stron, spis treści, numery stron, przesuną się wykresy, ilustracje, itp. Głównym powodem tych problemów są różnice między wersjami programów do edycji tekstu oraz różnice w fontach (czcionkach) zainstalowanych na poszczególnych komputerach.

Jeśli nie jesteś pewny/-a czy Twoja praca jest prawidłowo przygotowana, możesz dostarczyć nam też pliki źródłowe programu, w którym praca powstawała (Ms Word: .doc, .docx; OpenOffice Write: .odt; Indesign: .indd; Publisher: .pub).

Zapisywanie lub konwertowanie do pliku PDF

Większość edytorów tekstu umożliwia zapisanie do formatu PDF poprzez menu Plik > Zapisz jako > wybieramy format PDF.

Na niektórych komputerach będzie dostępna wirtualna drukarka, która umożliwi druk do pliku PDF. W takim przypadku możemy wybrać Plik > Drukuj > wybrać drukarkę PDF > wybrać miejsce zapisu pliku.

Microsoft Word (Word 2013 i nowsze) dla Windows

 1. Wybierz pozycję Plik > Eksportuj > Utwórz plik PDF/XPS
 2. Jeśli właściwości dokumentu programu Word zawierają informacje, których nie chcesz uwzględniać w pliku PDF, w oknie Publikowanie jako pliku PDF lub XPS wybierz pozycję Opcje. Następnie zaznacz opcję Dokument i wyczyść pole Właściwości dokumentu. W razie potrzeby ustaw inne opcje i wybierz przycisk OK.
 3. W oknie dialogowym Publikowanie jako pliku PDF lub XPS przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać plik. Zmodyfikuj również nazwę pliku, jeśli chcesz.
 4. Kliknij pozycję Opublikuj.

Microsoft Word dla MacOS

 1. Kliknij pozycję Plik.
 2. Kliknij pozycję Zapisz jako.
 3. Kliknij pozycję Format pliku u dołu okna.
 4. Wybierz pozycję PDF z listy dostępnych formatów plików.
 5. Nadaj plikowi nazwę, jeśli jeszcze jej nie ma, a następnie kliknij pozycję Eksportuj.

OpenOffice, LibreOffice

 1. Z menu plik proszę wybrać Eksportuj jako PDF
 2. W okienku eksportu, w polu nazwa pliku, proszę podać nazwę pliku. Z rozwijanej listy format pliku proszę wybrać PDF – Portable Document Format (opcja domyślna)
 3. Po wybraniu lokalizacji, do której ma zostać wyeksportowany plik, pojawi się kolejne okno zatytułowane Opcje PDF. Tutaj możemy sprecyzować podstawowe parametry powstającego pliku – wybrać strony jakie mają zostać wyeksportowane, rodzaj kompresji grafiki, zabezpieczenia i ustawienia jakie ma posiadać dokument.

Apple Pages dla MacOS

 1. Wybierz kolejno opcje Plik > Eksportuj do, a następnie wybierz format.
 2. W wyświetlonym oknie możesz wybrać format PDF lub skonfigurować dodatkowe opcje.
 3. Kliknij przycisk Dalej.
 4. Wprowadź nazwę pliku i wybierz lokalizację, w której chcesz go zapisać.
 5. Kliknij przycisk Eksportuj.

Ustawianie marginesów

Praca drukowana dwustronnie

Najczęściej w ten sposób drukujemy pracę. Jest to odpowiedni układ dla prac w miękkiej oprawie (termobindowanej lub bindowanej metalowym grzbietem) oddawanych do uczelnianego archiwum jak również do prac oprawianych w twarde oprawy (metalbind).

Użyj marginesów lustrzanych, aby ustawić strony przeciwległe dla dokumentów dwustronnych, takich jak praca dyplomowa. Marginesy lewej strony są lustrzanym obrazem marginesów prawej. Oznacza to, że marginesy wewnętrzne i zewnętrzne są takiej samej szerokości.

Standardowe marginesy pracy dyplomowej: margines wewnętrzny 3,5 cm, margines zewnętrzny 2,5 cm, górny 2,5 cm, dolny 2,5 cm. Sprawdź wytyczne swojej uczelni – mogą być inne.
Jeśli ustawisz większe marginesy wewnętrzne, w polu Margines na oprawę pozostaw wartość „0” (wartość ta powiększa marginesy wewnętrzne stron).

Ustawianie marginesów lustrzanych

Instrukcja: Ustawianie marginesów lustrzanych dla stron przeciwległych w Microsoft Word.

Praca drukowana jednostronnie

W ten sposób drukuje się czasem mało obszerne prace, oprawiane potem w twarde oprawy.

Standardowe marginesy pracy dyplomowej drukowanej jednostronnie: lewy 3,5 cm, prawy 2,5 cm, górny 2,5 cm, dolny 2,5 cm. Sprawdź wytyczne swojej uczelni – mogą być inne.

Instrukcja: zmienianie marginesów w programie Microsoft Word.

Numeracja stron

Dużo kłopotów przy druku dwustronnym sprawia numeracja stron. Powinna być ona umieszczona na zewnętrznej krawędzi strony, w stopce. Musi być więc po prawej stronie dla stron nieparzystych i po lewej stronie dla stron parzystych. Strona tytułowa nie powinna zawierać numeru strony. Jeśli strona po stronie tytułowej jest pusta – też nie powinna mieć numeru strony.

Pewnym rozwiązaniem jest też wyśrodkowanie numerów stron.

Instrukcja dla Microsoft Word:

Ręczny podział stron

Jeśli chcesz wymusić podział stron i kontynuować pisanie od nowe strony, nie rób tego za pomocą wstawiania pustych wierszy (poprzez wciskanie klawisza Enter). Aby uniknąć przeskakiwania zawartości pomiędzy podzielonymi stronami użyj funkcji dzielenia stron wbudowanych w edytor tekstu. Aby wstawić znak dzielenia strony naciśnij ctrl + Enter (lub cmd + Return w MacOS).

W Wordzie możesz wstawić znak podziału strony, w następujący sposób:

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym jedna strona ma się kończyć, a następna zaczynać.
 2. Przejdź do pozycji Wstawianie > Podział strony (lub na MacOs z Menu: Wstaw > Podział > Podział strony; lub z wstążki: Wstaw > Podział strony)

Dostarczanie plików do druku

Wyślij plik do druku

Gotowy plik z Twoją pracą dyplomową możesz dostarczyć do naszej drukarni na kilka sposobów: na nośniku, e-mailem lub za pomocą serwisu hostingowego. Na wszelki wypadek możesz dołączyć też źródłowe pliki edytora tekstu, t.j. Word, OpenOffice Write.

Druk i oprawa pracy trwa zazwyczaj do 15 minut.

Instrukcję dotyczącą przekazywania plików znajdziesz tutaj.