Naklejka Angles Morts

Naklejka Angles Morts

Od 1 stycznia 2021 r. każdy pojazd o DMC powyżej 3,5 tony (pojazdy do transportu towarów i osób) uczestniczący w ruchu po francuskich drogach, musi być oznakowany poprzez umieszczenie na nim odpowiednich naklejek ostrzegawczych, tak aby były widoczne po obu bokach ciągnika, z na tylnich drzwiach oraz po obu bokach naczepy / przyczepy. 31 marca 2021 r. kończy się okres przejściowy obowiązywania nowego prawa.

Wzór i rozmieszczenie naklejek na pojazdach określa dekret nr 2020-1396 z 17 listopada 2020 r.

Sygnalizacja martwego pola w pojazdach ciężarowych jest odpowiedzią francuskiego rządu na potrzebę wzmocnienia świadomości ich występowania przez niechronionych użytkowników ruchu drogowego.

Nowy dekret ma zastosowanie do pojazdów ciężarowych uczestniczących w ruchu drogowym w terenie zabudowanym na obszarze Francji. Niezastosowanie się do tego obowiązku jest karane grzywną czwartej klasy.

Na każdy ciągnik z naczepą potrzeba 5 szt. naklejek. Naklejki możesz zamówić u nas w cenie 1,50 zł netto/szt. Zapraszamy do kontaktu.

Angles Morts instrukcja

Instrukcja montażu naklejek